Новости

24 Апрель, 2019
1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД №9» (місцезнаходження: вул. Чеботарьова, буд. 28, м. Дніпро, 49035, код ЄДРПОУ 00378000) повідомляє про акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь...
26 Март, 2019
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД №9», (надалі-Товариство), код ЄДРПОУ 00378000, місцезнаходження: вул. Чеботарьова, буд. 28, м. Дніпро, 49035,...
20 Декабрь, 2018
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД № 9» Код за ЄДРПОУ:...
17 Декабрь, 2018
ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКЦІЇ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА ДАТУ СКЛАДЕННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД №9» (місцезнаходження: 49035, м. Дніпро, вул. Чеб...