Новости

16 Апрель, 2020
Титульний аркуш 16.04.2020 (дата реєстрації емітентом електронного документа) № 1 (вихідний реєстраційний номер електронного документа) Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Полож...
10 Апрель, 2020
ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКЦІЇ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА ДАТУ СКЛАДЕННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД №9» (місцезнаходження: вул. Чеботарьова, буд. 28, м. Дніпро, 4...
04 Март, 2020
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД №9», (надалі-Товариство), код ЄДРПОУ 00378000, місцезнаходження: вул. Чеботарьова, буд. 28, м. Дніпро, 49035,...